student-849822_1920

Projektledelse og eventudvikling

Jeg leder projekter og udvikler events, der skaber resultater, i tæt samarbejde med jer

Med afsæt i tidsplaner og milepæle styrer jeg projekter og arrangementer med sikker hånd. I samråd med jer får vi formuleret et ønsket resultat og succeskriterium for projektet, så vi opnår to vigtige mål:

  • At projektet bliver så struktureret som muligt.
  • At projektet skaber synlige resultater for jer.

Uanset om det er et mindre arrangement, eller et stort, komplekst projekt, leder jeg dem med struktur og fleksibilitet - og vigtigst af alt: i tæt samarbejde med jer.

Til alle projekter udarbejder jeg en køreplan, som styregruppen og projektgruppen får adgang til og løbende kan følge med i.

Jeg lytter til jeres behov og ønsker. Foto: Studio Mols
Jeg lytter til jeres behov og ønsker. Foto: Studio Mols
Kerneopgaverne, når I hyrer mig som projektleder, er
  • Udvikling af arrangementer
  • Projektbeskrivelse
  • Opsætning af tidsplan med mange, men små milepæle
  • Formulering af relevante aktiviteter i projektet
  • Formulering af konkrete, hångribelige og målbare effekter og succeskriterier
  • Håndtering af interessenter (kunder, samarbejdspartnere, styregruppe, projektejer, oplægsholder, konkurrenter m.m.)
  • Gode historier til markedsføring
  • Budgettering

Jeg har gennem flere år udviklet koncepter til  arrangementer og projekter, der skal sikre resultater på den lange bane, og forstår således at tilpasse til målgruppen og imødekomme mange forskelligartede ønsker fra forskellige interesenter.

Senest har jeg siddet som arrangementskoodinator i Business Djurslands sekretariat, hvor jeg er tovholder på alle medlemsarrangementer gennem året, både små virksomhedsbesøg og store, årlige konferencer.